SFO

Fokus på læring

Lindegårdsskolen blev bygget i 1933 og er derfor en af Lyngby-Taarbæk Kommunes ældste skoler.

I dag er vi en 2-sporet skole fra 0. til 9. klasse, enkelte årgange med 3 spor. Dagligdagen er præget af et omsorgsfuldt og trygt miljø for skolens næsten 480 elever, 46 lærere, 22 pædagoger og 10 teknisk/administrative medarbejdere.

Lindegårdsskolen huser desuden kommunens læsehold, hvor elever med læsevanskeligheder fra kommunens øvrige skoler, kan blive visiteret til at komme på kursus af kortere varighed.

Skolens hovedbygning har 4 etager og denne er forbundet via et foyerområde til skolens multihal.

Skolen har gennem årene gennemgået en større ud- og ombygning, samt stabilisering. I disse måneder er der en større udbygning af skolen igang, så hovedbygningen kan rumme alle klasser fra 0.- 9. klasse samt SFO, Klub og yderligere kommunens børnetandplejecenter.

 

Leg og læring

Lindegårdsskolens SFO er inddelt i 3 afdelinger, som har selvstændige lokaler tæt ved skolen. 2 af afdelingerne ligger på Carlshøjvej og 1 afd. er beliggende på Toftebæksvej. Børnene kan færdes mellem skole og SFO uden at skulle ud på offentlig vej.

Sjovt at lege og bevæge sig

Klubben Carlsvogen er beliggende på Lindegårdsskolens matrikel, adskilt af en græsplæne. I fritidsklubben er der pt. indmeldt 160 børn fra 4. til 6. klasse. Efter 6. klasse kan børnene fortsætte i ungdomsklubben indtil de bliver 18. år.

Læs meget mere om arrangementer, hverdagen i klubben, forventninger til forældre på linket Klub.