LINDEGÅRDSSKOLEN 1933 – 1999

Den 12. august 1933 blev Lindegårdsskolen indviet ved en festlighed. Overlærer (skoleinspektør) Chr. Frederiksen byder 328 elever fordelt på 9 klasser velkommen til den nyopførte skole.

1940 – 1950
Lindegårdsskolens elevtal er stigende, og det vedtages at udbygge skolen med bl.a. 14 klasseværelser, 4 faglokaler og 1 gymnastiksal.

Den tyske besættelse indebærer beslaglæggelse af skolen i april 1945, få dage før udbygningen skal indvies. 750 flygtninge fra Østprøjsen indkvarteres.
I februar 1946 bliver skolen rømmet for flygtninge, og den 22. marts er alle elever tilbage på skolen til genindvielse.

1950 – 1960
Der oprettes realklasser ved Lindegårdsskolen.
Den 1. februar 1955 bliver Erik Kann udnævnt til skoleinspektør.

1960 – 1970
For at afbøde skolens pladsmangel vedtager kommunalbestyrelsen at opstille to træpavilloner i skolegården.
Der oprettes skolenævn, og Helle Nielsen vælges som formand.
Skolen får sit første elevråd.
Der bliver etableret skolebibliotek med udlån til eleverne.
For midler fra Skolefonden anskaffer Lindegårdsskolens første båndoptager Eltra 1001.

1970 – 1980
Kuglepennen godkendes som skriveredskab.
Kommunalbestyrelsen vedtager at opføre yderligere en træpavillon med 5 klasseværelser.
Da ingen børn er blevet tilmeldt, bliver der ikke oprettet skolepasningsordning ved Lindegårdsskolen.
Den 1. november 1979 afløses Erik Kann af Mogens Trige som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.

1980 – 1990
I 1982 indretter man skolefritidshjem i den tidligere børnehave på Toftebæksvej.
I 1983 fejrer Lindegårdsskolen sit 50 års jubilæum.
Lindegårdsskolen modtager 6 klasser og en række lærere fra Baunegårdsskolen, der nedlægges.
Samordnet indskoling for bh. kl., 1. og 2. klasse påbegyndes.
I skoleåret 1989-90 gennemføres Projekt Medansvar, som bl.a. tager miljøspørgsmål og ressourceforbrug op og engagerer eleverne i skolens udsmykning og renholdelse.
I 1990 bliver skolenævnet erstattet af en skolebestyrelse.

1990 – 1999
Den 1. januar 1991 bliver Mogens Trige afløst af Christian Aagesen som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.
Klasserne fra skolens hovedbygning flyttes midlertidigt til lokaler i SFO og på Ny Lyngbygård, mens bygningen facaderenoveres.
Den 1. august 1997 bliver Christian Aagesen afløst af Vibeke Zancho Andersen som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.
I 1998 bliver idrætslegepladsen indviet på skolens boldbane.
Skoleudviklingen går stærkt, og begrebet - kvalitetsudvikling bliver et af hovedbegreberne i Folkeskolen.
SKOLEPLANEN, der beskriver skolens virksomhed og de indsatsområder, der skal kvalitetsudvikles, udkommer i januar 1999 som ringbind og på skolens Internetside.

Lindegårdsskolen søger altid at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og altid ønsker skolen, at det skal ske i nært samarbejde med hjemmet. I den forbindelse kan nævnes et godt og kvalificeret samarbejde med skolebestyrelsen.
Skal der sættes en kort overskrift på Lindegårdsskolens virksomhed, kunne det være: Lindegårdsskolen – naturligvis!
Det var det slogan, der blev trykt på den T-shirts, alle elever fik som gave, da skolen i 1998 fejrede sin 65 års fødselsdag. 

2000 - 2010
Skolen fik renoveret hjemkundskabslokalet og tilbygget en multihal i 2006.
I disse år bliver Folkeskolens Afgangsprøver digitale.
I 2008 blev skoleinspektør Vibeke Zancho Andersen afløst af Skoleleder Lasse Reichstein.
Skolens bygninger blev stabiliseret i 2008-2009.

2010 - 2016
Lasse Reichstein indfører "synlig læring" på Lindegårdsskolen.
I 2016 blev skoleleder Lasse Reichstein afløst af Peter Bjerregaard.
Senere samme år bliver eleverne i 1. klasse kåret som Danmarks bedste læsere.

I skrivende stund er der en større udbygning af skolen igang, så hovedbygningen kan rumme alle klasser fra 0. - 9. klasse samt SFO, Klub og yderligere kommunens børnetandplejecenter.