Forventninger til forældre

Vores forventninger til jer, forældre:

  • At være interesseret i et tæt og tillidsfuldt samarbejde - heri være i dialog med os om jeres barns trivsel og udvikling.
  • At orientere os på SFOen, hvis der er specielle forhold i familien, som kan præge barnet.
  • At henvende jer til personalet, hvis I undrer jer over vores måde at håndtere jeres barn på.
  • At I holder jeres barn hjemme, når det er sygt, og at i afhenter jeres barn hurtigst muligt ved akut sygdom.
  • At I holder jer orienterede om SFOen på Tabulex - herunder bl.a. besvare på tilmeldingerne til ferier.
  • At I giver SFOen besked via Tabulex, hvis jeres barn ikke kommer (syg/fri) eller hvis andre henter.
  • At I holder os ajour med ændringer i adresser og telefonnumre.
  • At I støtter op om jeres barns oprydning ved afhentning.