Legeaftaler 

Vi opfordrer til, at legeaftaler aftales i god tid, f.eks. dagen før.
Hvis I gerne vil arrangere impulsive legeaftaler, når I henter jeres barn, skal I selv sørge for det.
Via Tabulex kan I finde telefonnumre på alle børnene i sfo.
Det er vigtigt, at I informerer ”Tavlevagten” om legeaftalen, inden den indgås.