SFO-Start 1. maj 

Se også under menupunktet>praktisk information>Ny elev i 0-klasse

 

 

Særligt for Majbørn:

Som alle andre børn kan jeres barn også benytte sig af vores morgenåbning fra kl. 6.30. Kl. 7.45 går gruppen af majbørn til deres egne lokaler og starter dagens program.

I det vedlagte eksempel på en ugeplan, kan I se hvordan ugen er bygget op. Der er en del rutiner som er planlagt for at skabe forudsigelighed og ro for børnene i den store nye verden der møder dem på skolen. Blandt andet Cirkus Total som er et før skole læringsmateriale med bogstav- og tallege og rim og remser.

I løbet af maj og juni bruger vi tiden på at lære hinanden, skolen og SFOen at kende. Det handler meget om at skabe tryghed og fortrolighed med omgivelserne samt at danne relationer barn-barn og barn-voksen imellem. Vi går ture på skolen, i nærområdet og vi besøger også 0. klasserne, så børnene kender deres kommende børnehaveklasseleder og er trygge i klasselokalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleparathed:

Vi har en forventning om, at jeres barn er SFO- og skoleparate når vi ses 1. maj. De skal derfor kunne:

  • Klare toiletbesøg selv - fra start til slut
  • Være social robuste – kunne klare små konflikter selv
  • Skrive sit navn og klippe med en saks
  • Have lyst til at lære nyt og være nysgerrig
  • Huske 2-3 beskeder
  • Overholde regler i spil og lege – og kunne tåle at tabe
  • Rydde op efter deres leg
  • Have styr på deres garderobe og rydde op i den.
  • Bære deres egen taske.