Skole

Lindegårdsskolen er en af Lyngby-Taarbæk Kommunes ældeste skoler fra 1933. Lindegårdsskolen er en 2-sporet skole fra 0. til 9. klasse, på enkelte årgange er der 3 spor. Herudover huser skolen, kommunens Læsehold, hvor elever med læsevanskeligheder fra kommunens øvrige skoler, kan blive visiteret til at komme på kursus af kortere varighed. 

Skolen har gennem årene gennemgået ud- og ombygninger, samt stabilisering. Lige pt. foregår der en større udbygning, så alle klasser får stamlokale i hovedbygningen. Ligeledes bliver der bygget et nyt tandlægecenter så kommunens børnetandpleje bliver samlet her på Lindegårdsskolen. 

Skolens hovedbygning har 4 etager, skolens hovedbygning er forbundet via et foyerområde til skolens multihal.

Læsning

På Lindegårdsskolen har vi virkelig gode læseresultater, og det vil vi gerne blive ved med at have. Derfor har vi sat ekstra fokus på læsning, med en række tiltag.

  • Læsevejledning: Skolens læsevejledere skal primært vejlede lærere og elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Indskolingen er vigtig, fordi det er i de første skoleår, vi lægger grunden til de gode læsevaner. Ofte stagnerer læsekompetancen hos de svage læsere på mellemtrinnet, og de kan komme til at ”hænge” bagefter resten af deres skoleforløb, hvis det ikke ydes en systematisk læseindsats, der kan hjælpe dem.
  • Specialcenteret: Specialcenterets hovedopgave, er forebyggende læseindsats, særligt 3 indsatser vægtes højt. I Børnehaveklassen arbejdes der med lydhuset. I første klasse kommer de svageste læsere på et 15 ugers læseforløb. I anden klasse kommer de elever, der stadig har læseproblemer, på et læsekodeknækkerkursus.
  • Læse-taskforce: Lindegårsskolen har mange medarbejdere, der har særlige læseundervisningskompetencer. Disse lærere mødes på tværs af deres afdelinger fire gange om året og udveksler erfaringer, dette er med til at udvikle skolens læseindsats yderligere.

 

Trivsel

Lindegårdsskolen gør en stor indsats for at sikre god trivsel blandt eleverne på skolen. Til at støtte trivselen uddanner vi en gruppe børn, hvert skoleår, der skal hjælpe de andre børn med at løse konflikter i pauserne og igangsætte lege. Vi har en gruppe af AKT-lærere og pædagoger der arbejder med trivslen på klasse og individniveau. På AKT området prioriterer vi den forebyggende indsats højt, så vi kommer dårlig trivsel og mobning i forkøbet.

 

Traditioner

Vi har mange gode traditioner, nogle er for alle skolens elever, andre er for årgange og afdelinger. Bl.a. afholder vi:       

                 Skolernes motionsdag                                 Fællesuger

                 Fastelavn                                                   Morgensamlinger

                 Mini OL                                                      Sidste skoledag for 9. kl.

                 Juleklip og julebanko                                   Adventsamling

                 Lucia

 

 

Principper og retningslinjer

Indskrivning

Karaktergennemsnit